Kontaktirajte Amiteh
 Domov >  Produkti >  Osciloskopi
Rigol Authorized Distributor Logo

Digitalni osciloskopi

Digitalni osciloskop je postal bistven del opreme tehnikov in inenirjev v razvoju, proizvodnji in vzdrevanju. Omogoa opazovanje asovnega poteka razlinih analognih in digitalnih signalov.

Rigolovi digitalni osciloskopi s svojo izjemno zmogljivostjo in sprejemljivo ceno so odlina monost, ki bo zadostila vaim razlinim merilnim potrebam, istoasno pa bodo prizanesljivi do vaega prorauna. 

RIGOL je v devetnajstih letih svojega obstoja predstavil est generacij osciloskopov in je vodilni proizvajalec in dobavitelj digitalnih osciloskopov na Kitajskem. Kot prvi je na domaem trgu predstavil osciloskop s 300 MHz pasovne irine, nato osciloskop z vzorenjem 2 G vzorcev/sekundo in osveevanjem spomina 2000/s, prvi osciloskop z 1 M internega spomina, nato e prvi osciloskop s pasovno irino 1 GHz, 5 G vzorcev /sekundo in osveevanjem spomina 180.000/sekundo ter 140 M tok spomina. Najnoveji osciloskopi vzorijo z 20 G vzorcev / sekundo in ponujajo do 2 G tok globok spomin ter napredne funkcije za analizo signalov.

 Med tevilnimi druinami osciloskopov si vsak uporabnik lahko najde model, ki bo ustrezal njegovim zahtevam in mu omogoil izboljanje uinkovitosti testiranja.

Rigol_DS70000

Najnoveji Rigolov osciloskop DS70000

Prikazi uporabe

Druina

Pasovna irina

Max hitrost vzorenja

Max. tevilo vzorcev

Hitrost zajemanja
val. oblik/s

t. kanalov

Monost funkcijskega generatorja

Cena za osnovni model EUR*

Rigol_osciloskop_DHO900

DHO900

125 MHz
250 MHz

1,25 GSa/s

50 M

1.000.000

analogni: 4
digitalni: 16

da

599

Rigol_osciloskop_DHO800

DHO800

70 MHz
100 MHz

1,25 GSa/s

25 M

1.000.000

analogni:
2 ali 4

ne

349

Rigol_osciloskop_MSO8000A

MSO8000A

750 MHz
1,5 GHz
2 GHz

10 GSa/s

2 G

600.000

analogni: 4
digitalni: 16

da

pokliite!

Rigol_osciloskop_DHO4000

DHO4000

200 MHz
400 MHz
800 MHz

4 GSa/s

500 M

1.500.000

 analogni: 4

ne

2.699

Rigol_osciloskop_DHO1000

DHO1000

70 MHz
100 MHz
200 MHz

2 GSa/s

100 M

1.500.000

analogni:
2 ali 4
 

ne

699

DS70000
DS70000

3 GHz
5 GHz

20 GSa/s

2 G

1.000.000

4

ne

pokliite!

Rigol MSO8000
MSO8000

600 MHz
1 GHz
2 GHz

10 GSa/s

500 M

> 600.000

analogni: 4
digitalni: 16

da

6.599

Rigol_DS8000-R
DS8000-R

350 MHz
1 GHz
2 GHz

5 GSa/s
10 GSa/s

500 M

> 600.000

analogni:
4 do 512

ne

2.899

Rigol DS/MSO7000
MSO/DS7000

100 MHz
200 MHz
350 MHz
500 MHz

10 GSa/s

500 M

600.000

analogni: 4
digitalni: 16

da

1.979 (DS)
2.519 (MSO)

Rigol MSO5000

MSO5000

70 MHz
100 MHz
200 MHz
350 MHz

8 GSa/s

200 M

500.000

analogni:
2 ali 4
digitalni:
16

da

809

Rigol MSO5000
MSO5000-E

150 MHz

4 GSa/s

500 M

300.000

analogna: 2

ne

899

DS2000
MSO2000A/DS2000A

70 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz

2 GSa/s

56 M

50.000

2 analogna
16 digitalnih
monost:
2 funkc. gen.

da

449 (DS)
869 (MSO)

DS1104Z-S
MSO1000Z/DS1000Z

50 MHz
70 MHz
100 MHz

1 GSa/s

24 M

30.000

4 analogni
monost:
2 funkc. gen.

da

354 (DS)
598 (MSO)

DS1000D
DS1000Z-E

100 MHz
200 MHz

1 GSa/s

24 M

30.000

2 analogna

ne

269

DS1000E
DS1000E/U

50 MHz
100 MHz

1 GSa/s

1 M

--

2 analogna

ne

249


Ni ve v proizvodnji:

DS6000 - angle�ki prospekt
DS6000

600 MHz
1 GHz

5 GSa/s

140 M

180.000

2 ali 4
analogni

ne

MSO4054
MSO4000/DS4000

100 MHz
200 MHz
350 MHz
500 MHz

4 GSa/s
(analogno)
1 GSa/s
(digitalno)

analogni del:
140 M
digitalni del:
28 M

110.000/
85.000

analogni:
2 ali 4
digitalni:
16

ne

*  Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV..


Copyright Amiteh d.o.o. 2012-2023

Zadnja sprememba: september 2023